کارگاه های برگزار شده از سوی گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه در سال 1400

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

نام مدرس

متولی برگزاری

1

وبینار آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق

اردیبهشت

دکتر مجید حقیقی

دفتر مالکیت فکری

2

ايده پردازی و روش ثبت آن در مراکز رشد

خرداد

دکتر حمید کاریاب

مهندس محمدعلی قربانپور

دفتر مالکیت فکری

3

آشنایی با تیم سازی، کار تیمی و شبکه سازی

مرداد

دکتر طاهر عطاران

دفتر مالکیت فکری

4

وبینار آشنایی با تکنیک های راه اندازی کسب و کارهای حوزه سلامت

شهریور

دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

دفتر مالکیت فکری

5

وبینار کسب و کارهای نوپا و چگونگی تیم سازی

آبان

دکتر محمد پیله چی

دفتر مالکیت فکری

6

کاربرد نانوتکنولوژی در دندانپزشکی

آبان

دکتر نیلوفر ناظری

دفتر مالکیت فکری

7

آشنایی با دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و گرنت های مرتبط با آن

آبان

دکتر حمید کاریاب

دکتر سعید احمدی

دفتر ارتباط با صنعت

8

مذاكره و اصول مذاكره در كارآفريني

آذر

مرضیه امجدی

دفتر مالکیت فکری

9

آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع 1

آذر

دکتر فریبا ظفری

مهندس زهره نقدعلی

کمیته تحقیقات دانشجویی

10

آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع 2

آذر

مهندس زهره نقدعلی

کمیته تحقیقات دانشجویی

11

فرصت هاي شغلي رشته مهندسي بهداشت محيط با محوريت کارآفرینی

دی

مهندس زهره نقدعلی

دفتر مالکیت فکری

12

تبيين فناوري سلامت در پژوهش هاي علوم پزشکی

دی

دکتر حمید کاریاب

دکتر سعید احمدی

دکتر نیلوفر ناظری

معاونت تحقیقات و فناوری


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0