شرکت های خروج یافته موفق

ردیف

نام شرکت

نام محصولات

مدیرعامل

1

شرکت الماس طب کاسپین

کمربند توان بخشی رفع مشکلات گوارشی

دستگاه سرماگرمادرمانی

دستگاه حمل واکسن

آقای مهندس جعفری

2

شرکت وانیا سلامت نوین

آقای خسروشاهی


شرکت های خروج یافته ناموفق

ردیف

نام شرکت

نام محصولات

مدیرعامل

1

واحد فناور شی تاکه

آقای ناصر پور فریور

2

واحد فناور (رقیه خدابخش)

رقیه خدابخش

3

واحد فناور (دکتر قجربیگی)

دکتر قجربیگی

4

واحد فناور (احمدخسروی)

احمدخسروی

5

شرکت وانیا سلامت نوین

آقای خسروشاهی

6

شرکت گنج آبی پارسیان

آقای موافق آبکناری

7

شرکت طاها طب کاسپین

دستگاه CPM زانو

آقای مهندس عظیمی

8

شرکت زیست فناوری میر عماد

آقای دکتر آسیابان ها

9

شرکت رفاه سازان سلامت اندیش

آقای دکتر غیبی

10

شرکت دانش بنیان آریا

آقای خانمحمدی - مصلایی

11

شرکت پردیس طب خزر

دستگاه مانیتورینگ برون ده ادراری

آقای مهندس علی محمدی

12

شرکت راستین دارو پارس

ساق دست هوشمند

خانم محمودی

13

رایا پدیده هوشمند آذرخش

نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان

آقای یوسفی زاده


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0