نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاریاب
سمت: رییس گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی/ مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: hkaryab@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی:  2620
شماره تماس مستقیم 33364517

آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

نام و نام خانوادگی: فریبا ظفری
سمت:
 سرپرست دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی :
 دکترای تخصصی / علوم تشریح
مرتبه علمی :
 استادیار
پست الکترونیک:
 fariba.zafari@yahoo.com
شماره تلفن داخلی:
 2620
شماره تماس مستقیم:
 33348439
آدرس:
 بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین


گروه دورانV6.0.9.0