نام و نام خانوادگی: حمید کاریاب

سمت: رییس گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: hkaryab@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی:  2620
شماره تماس مستقیم 33364517

آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0