شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت:

1. تسهیل انتقال دانش فنی دانشگاهی به بخش صنعت

2. اطلاع رسانی و بازاریابی در زمینه توانمندی های پژوهشی و فناوری دانشگاه

3. ایجاد روند مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره ای، خدمات آموزشی، خدمات آزمایشگاهی روتین و خدمات پژوهشی- فناوری به سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی در سطح ملی و بین المللی

4. تسهیل همکاری های بین المللی و ارتباط با صنعت برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

5. هماهنگی و ایجاد ارتباط لازم به منظور بهره گیری از خدمات دانشگاهی در برنامه ریزیهای دستگاههای اجرایی

6. راه اندازی گروه های علمی و تشکیل جلسات مشترک بین دانشگاهیان و صاحبان صنایع و دستگاه های اجرایی در راستای شرح وظایف فوق

7. ایجاد سازوکار و روند برگزاری همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های تخصصی در راستای شرح وظایف فوق

8. انجام مراحل عقد موافقت نامه، تفاهم نامه و قرارداد با بخش ها و سازما نهای دولتی و غیردولتی

9. ایجاد ارتباط دو طرفه و مستمر بین دانشگاه با صنایع و سازمان­ها در قالب ایجاد کارگروه­های تخصصی

10. دریافت اولویت­های تحقیقاتی از صنایع و سازمان­ها و اطلاع­رسانی به پژوهشگران دانشگاه

انواع خدمات و قراردادهای ارتباط با صنعت:

انواع خدمات ارتباط با صنعت، که در قالب طرح (پروژه) ارتباط با صنعت و قراردادهای مربوطه اجراء خواهند شد، به شرح زیر می باشند:

الف) قرارداد خدمات مشاوره ای

ب) قرارداد خدمات آموزشی

ج)  قرارداد خدمات پژوهشی- فناوری

د) قراردادهای خدمات آزمایشگاهی روتین

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0