معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حدود سال 1384 تشکیل و فعالیت های خود را بر اساس آیین نامه دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نمود. به تدریج با گسترش فعالیت های همه جانبه دانشگاه در زمینه های آموزشی و پژوهشی و همکاری های تحقیقاتی با سازمان ها و دستگاه های اجرایی بر تنوع و کثرت وظایف دفتر افزوده شد. دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه وظیفه مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه را از طریق ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر پژوهشگران و دانشجویان با مدیران صنایع و محیط های صنعتی عهده دار است. این دفتر با چشم انداز کمک به توسعه صنعتی کشور با بهره‌گیری از نتایج علمی کاربردی تحقیقات و با مأموریت ساماندهی، تسهیل و بسط ارتباطات حوزه های مختلف دانشگاه با صنایع کشور و تقویت انگیزه محققین دانشگاه در ارائه پژوهش­های کاربردی به منظور توسعه صنعت در راستای نیازهای کشور راه اندازی گردید.

دانشگاه و صنعت بر حسب تأثیرگذاری خود دو محور اساسی برای توسعه و موتور محرکه تحول در جامعه به شمار می‌آیند. دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌تواند هر لحظه در شریان‌های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد، نیروی نوینی را تزریق کند. صنعت نیز با بکار بستن ایده‌های نوظهور دانشگاهیان، می‌تواند اندیشه توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه را محقق کند.
لذا هرگونه کاستی، خواه مقطعی و خواه مستمر در استمرار همکاری بین این دو نهاد، مستقیماً و بی‌واسطه همه جوانب را به چالش می‌کشد.
مجاورت دانشگاه‌ها با شرکت‌های تولیدی (کارخانه‌ها و ....) به ویژه در صنایع شیمیایی و صنایع ماشینی و وجود صنعتگران، نمونه بارزی از همکاری‌های دانشگاه و صنعت است.

در مجموع می‌توان گفت که ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانایی علوم و فناوری در هر کشور محسوب می‌شود و به همین لحاظ هم اکثر دولت‌ها سعی دارند به هر شکل ممکن از این عامل بهره برداری کنند، البته نباید این ارتباط را صرفاً چارچوب تحقیقات جستجو کرد.
مساله کارآموزی دانشجویان در صنایع، تأمین نیروی انسانی فنی، پرورش محقق استفاده از خدمات مشاوره‌ای دانشگاهیان در صنعت و غیره هم از زمینه های ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می‌شود.

در واقع کشورهایی در برقراری این ارتباط موفق‌تر بودند که ساز و کارهای بهتری را بکار گرفته‌اند.

به‌منظور استفاده از ایده‌ها و نظرات ارزشمند اعضای هیأت علمی و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح و اتخاذ تصمیم‌های مناسب، شورای ارتباط با صنعت و جامعه به‌عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر این دفتر تشکیل گردیده است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0