• ساعت : ۱۰:۴۴:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
وبینار كاربرد نانوتكنولوژی در دندانپزشكی

دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی و کارگروه دانشگاه نسل سوم برگزار می کند:

وبینار با عنوان "كاربرد نانوتكنولوژی در دندانپزشكی" در روز یکشنبه 30 آبان ماه 1400 ساعت 10 الی 12 با ارائه سرکار خانم دکتر نیلوفر ناظری، دکترای تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی برگزار می شود.

لینک ورود به وبینار در بستر ادوب کانکت:

http://vc.qums.ac.ir/roshd-meeting/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0