• ساعت : ۱۴:۴:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 
وبینار پیرامون كسب و كارهای نوپا و تیم سازی

دفتر مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان استان قزوین برگزار می کند.

وبینار با عنوان "وبینار پیرامون كسب و كارهای نوپا و تیم سازی" در روز سه شنبه 11 آبان ماه 1400  ساعت 16 با تدریس آقای دکتر پیله چی منتور استارت آپی و برگزار کننده استارت آپ ویکند برگزار می شود.

لینک ورود به وبینار در بستر اسکای روم:

https://www.skyroom.online/ch/vmeeting/workshop

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0