• ساعت : ۱۱:۴۳:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
  • کد خبر : ۶۷۲۰
وبینار با عنوان كاربرد نانوتكنولوژی در دندانپزشكی برگزار شد

وبینار با عنوان "كاربرد نانوتكنولوژی در دندانپزشكی" در روز یکشنبه 30 آبان ماه 1400 ساعت 10 الی 12 با ارائه سرکار خانم دکتر نیلوفر ناظری، دکترای تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی و با حضور  برگزار شد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0