• ساعت : ۱۰:۴:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۶۴۱۷
وبینار آشنایی با دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و گرنت­های مرتبط با آن

در راستای آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه، وبیناری با موضوع "آشنایی با دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و گرنت­های مرتبط با آن" در روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 به مدت 2 ساعت توسط دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و با تدریس جناب آقای دکتر حمید کاریاب و جناب آقای سعید احمدی، با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0