نقاط قوت/ضعف/فرصت/تهدید

 نقاط قوت
توانمندی بالقوه و بالفعل هیئت علمی با رتبه های مختلف علمی
امکان ارائه خدمات آموزشی و پزوهشی به سایر مراکز آموزش عالی
انتشار مجله علمی - پژوهشی معتبر و فعال در دانشگاه
وجود سایت اطلاع رسانی فعال و روزآمد دانشگاه
وجود کارشناسان ماهر و کارکنان در حوزه های مختلف با تخصص های مختلف
وجود منابع درآمدی مناسب در بخش های دارو و درمان
وجود نظام پالایش و ارزشیابی
وجود تجهیزات پزشکی به روز در مرکز آموزشی – درمانی تابعه
امکان برقراری ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی استان
جذب محققان با خلاقیت بالا
وجود متخصصین و مشاورین قوی و کارآمد
وجود بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز و سیستم های اطلاع رسانی فنی و تخصصی
 نقاط ضعف
کمبود وسایل تخصصی،آموزشی،آزمایشگاهی و پشتیبانی در واحدهای مختلف دانشگاه
ضعف نگرش سیستمی و ناهماهنگی بین حوزه های مختلف دانشگاه
بهره برداری ناکافی از نتیج پژوهش های کاربردی
ارتباط ناکافی با بخش صنعت و دستگاه های اجراییو مراکز آموزش در امر پژوهشی و آموزشی
ناکافی بودن تجهیزات اطلاع رسانی ، کتابخانه مرکزی و سمعی و بصری در سطح دانشگاه
عدم امکان پروژه یا تحقیقات سرمایه با ریسک بالا
عدم امکان به کارگیری فناوری با تجهیزات گران قیمت
ضعف در بازاریابی و فروش و ناتوانی در شناخت بازارهای داخلی و خارجی و مراکز و شرکتهای صاحب تکنولوژی و دانش فنی
 فرصت
جایگاه مناسب دانشگاه و نزدیکی به مراکزدانشگاهی ها در برای تبادلات علمی پژوهشی
امکان استفاده از رسانه های جمعی محلی و منطقه ای
امکان استفاده از بورسیها و فرصتهای مطالعاتی از طرف وزارت مطبوع
وجود رسانه های خصوصی ، کارخانجات صنعتی جهت همکاری در امور آموزش و پژوهش
امکان استفاده از توان بخش خصوصی NGO در زمینه نوآوری و اختراعات و افراد خیر و متمول و شوراهای اسلامی در منطقه
امکان ارتباط با سایر دانشگاههای داخل و خارج کشور
جاذبه جغرافیای مناسب برای دانش آموختگان متخصص و فوق تخصص در دانشگاه
وجود دانشگاه های متعدد در سطح استان
حمایتهای مالی وزارت متبوع و بودجه های تحقیقاتی استانی در امر پژوهش
وجود تنوع جمعیتی و تنوع بیماریها جهت انجام تحقیق
توانایی جذب سرمایه های پراکنده و کوچک و کارآفرین و استفاده از متخصصین داخلی و فارغ التحصیلان دانشگاه ها
 تهدیدها
متعدد و متغیر بودن قوانین وآئین نامه های ارسالی از وزارت مطبوع
وجود مراجع و مراکز متعدد در تصمیم گیری در خصوص توزیع اعتبارات
متغیر بودن منابع درآمدی و کاهش بودجه تخصیص
رقابتهای ناسالم بین بخشهای دولتی و خصوصی
مهاجرت نیروهای محقق و متخصص از استان
وجود عوامل مداخله گر برون دانشگاهی
عدم امکان جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد
جهانی شدن تولید و رقابت پذیر شدن بازارها
دخالت منفی مسایل سیاسی در همکاری بین کشورها و انتقال تکنولوژی