اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6cc8227a-ddd8-4ff4-aad9-3ee3ef1d5e1f

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0a1f4d77-1b2d-4b81-94e0-4076a77105e8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=895b429c-e91e-42c1-83dd-198d9d865e8c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c0a878c8-207b-443b-8d16-36ca3dca8452

استارت آپ
اطلاعیه
خبر
برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه در تاریخ 11 شهریور 98
نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران  با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در تاریخ 10 شهریور  98 با موضوع فرهنگ کارآفرینی
جلسه هماهنگی برگزاری استارت آپ بین المللی فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در تاریخ 10 شهریور 98 با موضوع فرهنگ کارآفرینی
برگزاری جلسه مشترک ایجاد فضای ایده پردازی و تعریف محصول فی مابین مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت و مرکز رشد قزوین
حضور مرکز رشد و شرکتهای فناور مستقر در رویداد بین المللی سلامت دیجیتال THL در سالن همایش های رازی
حضور شرکتهای مستقر در مرکز رشد در اولین رویدادنمایشگاهی رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در مورخ 20 مرداد
برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول با حضور جناب آقای دکتر فریدونی