مقالات و ثبت اختراعات
طرح های خارج شده از مرکز
ردیف
مجری طرح
زمینه فعالیت
1
دکتر اشرف حاج حسینی بابایی
کاهش ترکیبات قطبی مضر در روغن خوراکی ضمن عمل سرخ کردن
2
انسیه رشوند
طراحی و ساخت استتوسکوپ دیجیتال با قابلیت کالیبراسیون، ضبط، نمایش و ارسال اینترنتی علایم حیاتی
3
افسانه دشتی
تراکشن الویتور با قابلیت اتصال به تخت
4
حمیده عظیمی
نرم افزار اندازه گیری تعداد هفته های بارداری
 
امتیاز دهی