اخبار اسلایدی
وبینار تیم سازی، کار تیمی و شبکه سازی برگزار شد
در روز یکشنبه مورخ 3 مردادماه 1400 ساعت 10 الی 12 وبینار با عنوان "تیم سازی، کار تیمی و شبکه سازی" و با تدریس جناب آقای طاهر عطاران، روانشناس شناختی و مدرس مهارت های نرم برگزار گردید. در این نشست مجازی به درک مفاهیم مختلف در تیم، شناخت ویژگی های شخصیتی افراد تیم، نحوه برخورد با اعضای تیم و ... پرداخته شد.