اخبار اسلایدی
برگزاری جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه
اولین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 1400/4/14 با حضور ریاست محترم دانشگاه، سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری و اعضای شورای فناوری در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسائلی مانند برگزاری استارت آپ، مراکز رشد اقماری در دانشکده ها و و پژوهشکده، طرح های مصوب مرکز رشد، اختصاص زمین به فناوران متقاضی در پارک و سایر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر شد.