اخبار اسلایدی
برگزاری دومین جلسه کمیته مالکیت فکری دانشگاه
در روز چهارشنبه مورخ 2 تیرماه 1400 دومین جلسه کمیته مالکیت فکری دانشگاه با حضور اعضای محترم کمیته در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این جلسه به تعیین سهم هر یک از اموال مالکیت فکری پرداخته شد.