اخبار اسلایدی
بازدید دکتر نامدار سرپرست محترم دانشگاه از مرکز رشد فناوری های زیست پزشکی
در تاریخ 16 تیرماه 1399 و در راستای سفر جناب آقای دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به قزوین، جناب آقای دکتر پیمان نامدار سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز رشد فناوری های زیست پزشکی دانشگاه دیدن فرمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر نامدار از تمامی شرکت های مستقر در مرکز رشد دیدن و با مدیران این شرکت ها صحبت نمودند.