اخبار اسلایدی
برگزاری جلسه هماهنگی جهت بازدید دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد
در تاریخ 15 تیرماه 1399 جلسه هماهنگی جهت بازدید دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد با حضور معاونت محترم توسعه، معاونت محترم تحقیقات و فناوری، معاونت محترم حراست، مدیر محترم امور پژوهشی، ریاست محترم مرکز رشد، مدیر  محترم امور عمومی معاونت تحقیقات و مدیر محترم روابط عمومی در محل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین به نحو احسنت برگزار گردید.