اخبار اسلایدی
انتصاب سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
جناب آقای دکتر محمد مهدی امام جمعه از مدیران با سابقه دانشگاه ، طی ابلاغ روز چهارشنبه 22 آبان 98 توسط رئیس محترم دانشگاه به در رشته بهداشت محیط می باشد. عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب گردید.جناب آقای دکتر امام جمعه استاد دانشکده دانشکده بهداشت و دارای دکترای تخصصی ( PHD ) در رشته بهداشت محیط می باشد.رئیس و همکاران مرکز رشد  ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر امیر پیمانی ، برای آقای دکتر امام جمعه آرزوی توفیق می نماییم.