اخبار اسلایدی
برگزاری اولین جلسه تیم ایده پردازی فناوری دانشگاه

1398/2/30 دوشنبه

برگزاری اولین جلسه تیم ایده پردازی فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   اولین جلسه تیم ایده پردازی فناوری دانشگاه با حضور 18 نفر از دانشجویان رشته های مختلف ، رئیس و کارشناسان مالکیت فکری و تجاری سازی مرکز رشد با موضوع (( آشنایی بامفاهیم استارت آپ )) در تاریخ 28/2/1398 در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید . در این جلسه در خصوص آشنایی با استارت آپ ها و نحوه مشارکت در رویدادهای ملی بحث و تبادل نظر گردید.