اخبار اسلایدی
دومین شرکت دانش بنیان در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به ثبت رسید.
پس از بررسی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان، شرکت اطلس آب گستر سارینا  با محصول "دستگاه جداساز ترکیبات آلی خطرناک از آب شرب" در جمع شرکت های دانش‌بنیان کشور قرار گرفت
پیش از این شرکت الماس طب کاسپین به عنوان اولین شرکت دانش بنیان، در مرکز رشد و فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده بود.