اخبار اسلایدی
نخستین رویداد کشوری کارآفرینی سلامت(اینوتک سلامت)

با توجه به وجود نیروهای توانمند و با استعداد در دانشگاه ها  و رویکرد جدید دانشگاه ها در جهت حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و نیز ضرورت کار گروهی، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد رویداد ملی کارآفرینی در حوزه سلامت با عنوان اینوتک سلامت (مخفف کلمات: ایده پردازی، نوآوری، توانمندسازی و کار گروهی ) از تاریخ 94/06/10 تا 94/06/14 با حضور مسولین محترم وزارت بهداشت، سرمایه گذاران داخلی، نخبگان کشوری و کارآفرینان موفق و صاحبان صنایع را برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

سوالات احتمالی