اطلاعیه
تمدید رویداد مجازی فناوری های نوین پیشگیری از شیوع کووید 19 و آنفولانزای فصلی در مراکز آموزشی تا 25 شهریورماه

تمدید شد

علاقمندان می توانند ایده های خود را تا تاریخ 25 شهریور به آدرس ایمیل qums_event@qums.ac.ir ارسال نمایند.

محورهای رویداد:
- آموزش دیجیتال
- تجهیزات نوین حفاظت فردی
- ترکیبات نوین ضدعفونی کننده و گندزدا
- تجهیزات نوین گندزدای سطوح، هوا و وسایل

اطلاعات تکمیلی و نحوه تکمیل و ارسال ایده در وبسایت رویداد در دسترس می باشد.
وبسایت رویداد: http://event.qums.ac.ir/