اطلاعیه
کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و  هسته های فناور و شرکت های مستقر در مرکز رشد

به استحضار می‌رساند دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در راستای توسعه، حمایت و نهادینه نمودن  فناوری سلامت و رفع نیازهای آموزشی جامعه محترم پزشکی کشور، قسمتی از برنامه‌های آموزشی خود را مطابق با استانداردهای جهانی آموزش الکترونیکی و در قالب برنامه‌های آموزش مداوم از طریق اینترنت ارائه می‌نماید.

این سامانه آموزش مجازی به آدرس http://Htdo.tums.ac.ir قابل دسترس علاقمندان می باشد. شرکت کنندگان پس از ثبت نام در سامانه می توانند بصورت رایگان از آن استفاده نموده و در پایان هر دوره آموزشی در صورت شرکت و موفقیت در آزمون، گواهی گذراندن دوره را دریافت نمایند.