اطلاعیه
گردهمایی شرکت های دانش بنیان صادراتی حوزه سلامت
گردهمایی شرکت های دانش بنیان صادراتی حوزه سلامت با ریاست و اعضای محترم هیات امنای ارزی در تاریخ ۵ دیماه ۱۳۹۶ در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
هماهنگی‌ و دعوت از شرکت های واحد شرایط انجام خواهد شد.
دفتر توسعه فناوری سلامت
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت