اطلاعیه
دوره آموزشی مرکز رشد و ظرفیت های قانونی آن
به اطلاع می رساند، دوره آموزشی مرکز رشد و ظرفیت های قانونی آندر روز یکشنبه  مورخ 93/09/09 از ساعت 14 الی 17 در محل سالن کنفرانس پارک برگزار می گردد. این دوره با تدریس جناب آقای مهندس خاکباز- مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار می گردد. هزینه ثبت نام در این دوره برای کلیه واحدهای مستقر در پارک و مراکز رشد استان و دانشجویان  5000 تومان می باشد که می بایست به صورت اینترنتی  پرداخت گردد