اطلاعیه
فراخوان سومین فن بازار جمهوری اسلامی ایران

به اطلاع می رساند مقارن با ایّام برگزاری هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه 1392، فن بازار جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران برگزار خواهد شد. با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر است تا حداکثر توانمندی های کلیه مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی در حوزه فناوری های قابل تجاری سازی به نحو شایسته در فن بازار به معرض دید عموم گذارده شود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی می توانند با مراجعه به وبگاه فن بازار به نشانی  www.techtrade.ir کاربرگ های بخش عرضه یا تقاضای فناوری از منوی مقالات و دریافت فایل ،دریافت  و پس از تکمیل به نشانیtechtrade@gstp.ir ارسال نمایند.
مکان و ایّام برگزاری فن بازار متعاقب هماهنگی لازم با حوزه معاونت محترم پژوهش و فناوری اعلام خواهد شد.
توجه: حداکثر مهلت برای ثبت نام در بخش های مختلف فن بازار92/8/30 می باشد