خبر
وبینار آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق در مرکز رشد برگزار شد
در روز 11 اردیبهشت 1400 وبینار با عنوان "آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق" با حضور بیش از 80 نفر از اعضای هیئت علمی و فناوران با تدریس جناب آقای دکتر مجید حقیقی سرارزیاب دانش بنیان و مدیرعامل شرکت منش و با حمایت دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست مجازی، به ارائه قانون و ساختار دانش بنیان، فرایندها و معیارهای ارزیابی، انواع حمایت ها و شرکت های خلاق، معرفی مرکز توانمندسازی و نیز وضعیت کنونی شرکت های دانش بنیان و خلاق در کشور پرداخته شد.