خبر
وبینار آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق
وبینار "آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق" توسط دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز شنبه مورخ 11 اردیبهشت 1400 از ساعت 10 الی 12 با ارائه آقای دکتر مجید حقیقی، مدیر عامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف و سرارزیاب دانش بنیان، به آدرس زیر جهت اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌گردد.

دریافت پوستر

آدرس وبینار:
http://vc.qums.ac.ir/roshd-meeting/