خبر
برگزاری جلسه پیرامون ارزیابی عملکرد تیم اجرایی و علمی رویداد مجازی

در این جلسه که در تاریخ 2 شهریور 1399 در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد به بررسی عملکرد همکاران اجرایی و علمی در پیشبرد اهداف رویداد مجازی پیشگیری از کووید 19 و آنفولانزای فصلی در مراکز آموزشی پرداخته شد.