خبر
برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1399
چهل و هشمتین جلسه ( اولین جلسه در سال 1399 ) شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضای شورا در روز دوشنبه  15 اردیبهشت از ساعت 10 الی 12در سالن جلسات مرکز رشد و با رعایت شرایط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی  برگزار گردید.در این جلسه چندین طرح جهت استقرار در مرکز رشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثر  آنها با نظراعضاء مقرر گردید در مرکز استقرار یابند.و سایر درخواستها هم بعد از رفع نواقص مورد نظر اعضاء در جلسات آینده مطرح گردد.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر