خبر
حضور مرکز رشد در نمایشگاه دستاوردهای علمی بانوان قزوین
     مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی حضوری فعال در نمایشگاه دستاوردهای علمی بانوان قزوین داشت. این نمایشگاه که به همت مدیر بانوان استانداری ،و شورای اسلامی شهر قزوین و مشاور بانوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی استان در محل دانشکده فنی واقع در خیابان شهید بابایی برگزار می گردد با نمایش اختراعات و توانمدیهای بانوان وابسته به این مرکز حضوری پر شور در نمایشگاه داشته است. لازم به ذکر است مرکز رشد دانشگاه محل کشف و شکوفایی استعداد جوانان و بانوان در زمینه های مختلف پزشکی می باشد. این نمایشگاه از روز یک شنبه 27 بهمن ماه به مدت 3 روز دایر می باشد.