خبر
انتخاب همکار مرکز رشد سرکار خانم مهندس زهره نقد علی به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور
با عنایت به اعلام کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، خانم مهندس زهره نقدعلی با کسب امتیاز 114 به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته در سطح کشور در سه ماهه سوم سال 1398 معرفی گردیدند. 
لازم به ذکر است خانم مهندس نقد علی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده و در حال حاضر با عنوان کارشناس فناوری و مالکیت فکری مرکز رشد مشغول به فعالیت می باشند.
همکاران مرکز رشد ضمن تبریک به ایشان ،آرزوی موفقیت در سایر امور رانیزاز خداوند برای خانم مهندس نقدعلی مسئلت می نمایند.