خبر
برگزاری جلسه فناوران با رئیس مرکز رشد
جلسه هماهنگی و هم اندیشی فناوران مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با رئیس و کارشناسان مرکز رشد در روز شنبه 23 آذرماه از ساعت 11:30 الی 13:30در سالن جلسات مرکز رشد برگزار گردید. در این جلسه مشکلات موجود توسط فناوران اعلام گردید ومقرر گردید تا حد امکان نسبت به رفع مشکلهای اعلامی اقدام گردد. همچنین در ادامه در خصوص برنامه های آینده هسته ها وشرکت های فناور مستقر در مرکز و لزوم تغییرات ساختاری فی مابین بحث و تبادل نظر گردید.