خبر
سخنرانی مدیر عامل شرکت فیروز در استارت آپ
جناب آقای دکتر سید محمد موسوی بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تولیدی فیروز در روز اختتامیه رویداد استارت آپ شرکت و ایراد سخنرانی نمودند.ایشان که یکی از کار آفرینان برتر استان می باشد به بیان سخنانی در خصوص موفقیت و ایجاد کار و ثروت پرداختند.