خبر
ایده های راه یافته به مرحله نهایی استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب

از بین ایده های منتخب تعداد 20 ایده در قالب پوستر ، 10 ایده در قالب سخنرانی ارائه خواهند شد همچنین از بین ایده های خارجی نیز تعداد 5 ایده به مرحله نهایی راه یافتند.

برای مشاهده اسامی ایده پردازان منتخب کلیک کنید