خبر
آموزش ، مشاوره و تکمیل ایده در دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) توسط منتورها و تیم اجرایی استارت آپ
منتورهای استارت آپ " فناوریهای نوین سلامت آب شرب ) به همراه تیم اجرایی از روز یکشنبه تا چهارشنبه ( 19 تا 22 آبان ) در دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) حضور یافته و به آموزش ، راهنماییو مشاوره دانشجویان ، استادان و کارشناسان دانشگاه مذکور جهت آشنایی بیشتر با استارت آپ و تکمیل وارسال ایده ها پرداختند که این آموزش ها و اقدام باعث ایجاد و خلق  ایده های ناب و تکمیل شدن آنها گردید. بنا به اعلام تیم اجرایی حضور یافته در این جلسه ، فضای ایجاد شده و شور و شوق دانشجویان ، استادان و کارشناسان حاضر در دانشگاه جهت ارسال ایده ها کم نظیر بوده است.