خبر
برگزاری جلسه پیش رویداد توسط منتورها و تیم اجرایی استارت آپ و رابطین بهداشت مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
جهت برگزاری هرچه بهتر "استارت آپ فناوریهای نوین سلامت آب شرب" تیم منتورها و اجرایی رویداد، جلسه ای را با حضور فعال و پرنشاط جمعی از رابطین بهداشت شهر قزوین در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین در روز سه شنبه تاریخ 21 آبان ماه برگزار گردید. در این جلسه ، اهداف و محورهای استارت آپ و همچنین نحوه تکمیل فرمهای ایده برای رابطین بیان گردیدکه این آموزشها باعث ایجاد ایده های کاربردی و خلاقانه در بین رابطین گردید.