خبر
شرکت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پنجمین فن بازار سلامت ( چابهار 17-16 آبان 98 )
پنجمین فن بازار سلامت در تاریخ های 17-16 آبان ماه  در بندر چابهار برگزار می شود. در این فن بازار یک تیم دانشجویی به سرپرستی آقای دکتر کاریاب رئیس مرکز رشد و واحدهای فناورمستقر در مرکز نیزد حضور دارند. تیم دانشجویی با حضور 4 نفر از دانشجویان جهت رقابت در قسمت دانشجویی و واحدهای فناور نیز در قسمت نمایشگاهی در غرفه مرکز رشد حضور یافته و به معرفی و ارائه محصولات تولیدی خود می پردازند.