خبر
برگزاری جلسه پیش رویداد استارت آپ بین المللی فناوریهای نوین سلامت آب شرب جهت کارمندان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
در ادامه برگزاری جلسات پیش رویداد استارت آپ بین المللی "فناوریهای نوین در سلامت آب شرب " که در آذرماه 98 در دانشگاه برگزار می شود ، جلسه ای جهت آشنایی و مشارکت همکاران سایر بخشها نیز در روز چهارشنبه 98/8/1 در سالن اجتماعات مرکز شهید بلندیان قزوین و برای همکاران واحد بهداشت محیط برگزار گردید که در این جلسه نیز طبق روال سایر پیش رویدادها با حضور تیم اجرایی استارت آپ و جهت آشنایی با نحوه ایده پردازی و تکمیل فرمهای مربوطه تشکیل گردید که با استقبال همکاران مواجه گردید.