خبر
برگزاری جلسه پیش رویداد استارت آپ بین المللی فناوریهای نوین سلامت آب شرب جهت دانشجویان و اساتید دانشکده بهداشت قزوین
در راستای برگزاری استارت آپ بین المللی" فناوریهای نوین سلامت آب شرب " در تاریخهای 12 الی 14 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ، جلسه پیش رویدادی در تاریخ 98/7/28 در سالن  آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی با حضور آقای دکتر کاریاب رئیس  مرکز رشد و دبیر علمی استارت آب و  چند تن از عوامل اجرایی  وجمعی از دانشجویان واستادان دانشکده بهداشت بخصوص گروه بهداشت محیط تشکیل گردید. در این جلسه چندتن از اعضای اجرایی استارت آپ در خصوص نحوه ایده پردازی ، راهاندازی کسب و کار و نحوه تفکر و نیاز سنجی  برای خلق ایده مطالبی را بیان نمودند و در پایان نیز به سوالات پیش آمده پاسخ داده شد.