خبر
تمدید مهلت ارسال طرحها و ایده های استارت آپ بین المللی فناوریهای نوین سلامت آب شرب
بنا به اعلام دبیرخانه استارت آپ بین المللی فناوریهای نوین سلامت آب شرب ، مهلت ارسال طرحها و ایده ها تا 25 آبان ماه 98 تمدید شد.این مهلت قبلاً تا 30 مهرماه تعیین گردیده بود. لازم به ذکر است این رویداد 14-12آذر ماه 98 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می گردد.