خبر
برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه در تاریخ 11 شهریور 98

چهل و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین" وسومین جلسه آن در سال 1398، با حضور اکثریت اعضای این شورا در سالن جلسات مرکز رشد  برگزار شد.

  دراین جلسه که  در تاریخ 1398/6/11 برگزار گردید.در خصوص  تسهیلات ارائه شده به فناورانی که در مرکز مستقر بوده اند و یا همجنان مستقر می باشند و نحوه باز پرداخت تسهیلات بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید با تدوین شیوه نامه ای ، نحوه باز پرداخت تسهیلات بر آن اساس اقدام گردد. همچنین  بعداز شنیدن حرفهای  مدیران  شرکتهای مستقر در مرکز ، متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق عاملیت   نیز بحث و تبادل نظر گردید.