خبر
جلسه هماهنگی برگزاری استارت آپ بین المللی فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب
این جلسه در تاریخ سوم شهریور ماه 98 در سالن جلسات مرکز رشد و با حضور آقای دکتر کاریاب ( رئیس مرکزرشد ) ، آقای دکتر پیری ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ) ، کارشناسان مرکز رشد و یک نفر از دانشجویان فعال برگزار گردید ودر خصوص برگزاری بهتر استارت آپ بحث و تبادل نظر گردید .استارت آپ مذکور قرار است در تاریخهای 12 تا 14 آذرماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردد.