خبر
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در تاریخ 10 شهریور 98 با موضوع فرهنگ کارآفرینی

1398/6/5 سه‌شنبه

 نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد کارآفرینی در تاریخ دهم  شهریور ماه 98 درسالن  جلسات مرکز با حضور جناب آقای دکتر فریدونی کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

 آقای دکتر فریدونی طی جلسات جداگانه ای با بعضی شرکت های مستقر در مرکز رشد در مورد پیشرفت کاری و تجاری سازی این شرکت ها به آنان مشاوره دادند. 
در ادامه آقای دکتر فریدونی در جلسه  آموزشی گروهی  برای عموم فناوران  به بیان تفاوت نیاز ، خواسته و تقاضا در فضای کسب و کار پرداختند و بیان نمودند برای اینکه کسب و کاری به افول نرسد باید با خلاقیت ، ابزار و آیتم های جدیدی برای کسب و کار حود طراحی نمایندو در ادامه فناوران حاضر در جلسه به بیان مشکلات موجود پرداختند که آقای دکتر فریدونی راهنمایی های لازم را برای رفع مشکل  بیان نمودند.