خبر
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در تاریخ 10 شهریور 98 با موضوع فرهنگ کارآفرینی

 نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد کارآفرینی در تاریخ دهم  شهریور ماه 98 درسالن  جلسات مرکز با حضور جناب آقای دکتر فریدونی کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

 آقای دکتر فریدونی طی جلسات جداگانه ای با بعضی شرکت های مستقر در مرکز رشد در مورد پیشرفت کاری و تجاری سازی این شرکت ها به آنان مشاوره دادند. 
در ادامه آقای دکتر فریدونی در جلسه  آموزشی گروهی  برای عموم فناوران  به بیان تفاوت نیاز ، خواسته و تقاضا در فضای کسب و کار پرداختند و بیان نمودند برای اینکه کسب و کاری به افول نرسد باید با خلاقیت ، ابزار و آیتم های جدیدی برای کسب و کار حود طراحی نمایندو در ادامه فناوران حاضر در جلسه به بیان مشکلات موجود پرداختند که آقای دکتر فریدونی راهنمایی های لازم را برای رفع مشکل  بیان نمودند.