خبر
حضور مرکز رشد و شرکتهای فناور مستقر در رویداد بین المللی سلامت دیجیتال THL در سالن همایش های رازی

 دراین رویداد بین المللی که در تاریخ 27 مردا د98 در تهران  سالن همایش های رازی و توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان  حرکت به سوی زیست بوم خلاق و نوآور سلامت "  سلامت دیجیتال THL"برگزار گردید از چند طرح ملی در زمینه سلامت دیجیتال رونمایی گردید. 

در این رویداد   مرکز رشد و شرکتهای اطلس آب گستر سارینا ، رایا پدیده هوشمند آذرخش و سهند گستر کاسپین از شرکتهای فعال و مستقر در مرکز نیز حضور داشته و به معرفی تولیدات خود پرداختند.در ضمن جناب آقای دکتر وطن پور مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت متبوع نیز از نمایشگاه و غرفه های مستقر در آن بازدید نمودند.