خبر
حضور شرکتهای مستقر در مرکز رشد در اولین رویدادنمایشگاهی رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین

اولین رویدادنمایشگاهی رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین

این رویداد  که در تاریخ 23 تا 25 مرداد 98 در نمایشگاه بین المللی قزوین  برگزار گردید ، شرکتهای فناور استان از جمله5  شرکت : الماس طب کاسپین ، رهوشمند آذرخش ،  طب گستر تریتا ، یاس پردیس دارو  وپردیس طب خزر از شرکتهای فعال و مستقر در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور داشته و محصولات تولیدی خود را به بازدیدکنندگان و مدیران صنایع عرضه نمودند.از این نمکایشگاه استاندار و نماینده ولی فقیه و مدیر عامل شرکت  شهرکهای صنعتی و جمعی از مسئولان استان بازدید گردید.