خبر
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در مورخ 20 مرداد

 نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد کارآفرینی در تاریخ بیستم مرداد 98 درسالن  اجتماعات  دانشکده بهداشت با حضور جناب آقای دکتر فریدونی ، آقای دکتر کاریاب ، کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

 آقای دکتر فریدونی طی جلسات جداگانه ای با شرکت های  الماس طب کاسپین ، رایا پدیده هوشمند آذرخش و سهند گستر کاسپین در مورد پیشرفت کاری و برنامه ریزی  در  مسیر کاری و تجاری این شرکت ها به آنان مشاوره دادند.  سپس آقای دکتر فریدرونی به بررسی نقاط قوت و ضعف کارهای ایشان پرداختند .
در ادامه آقای دکتر فریدونی طی یک جلسه دو ساعته به مباحث آموزشی پیشرفته و تخصصی کارآفرینی برای عموم فناوران پرداختند و فن آوران شرکت کننده سوالات و نظرات خود را بیان نمودند.