خبر
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول با حضور جناب آقای دکتر فریدونی در مورخ 20 مرداد

1398/5/23 چهارشنبه

 نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد کارآفرینی در تاریخ بیستم مرداد 98 درسالن  اجتماعات  دانشکده بهداشت با حضور جناب آقای دکتر فریدونی ، آقای دکتر کاریاب ، کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

 آقای دکتر فریدونی طی جلسات جداگانه ای با شرکت های  الماس طب کاسپین ، رایا پدیده هوشمند آذرخش و سهند گستر کاسپین در مورد پیشرفت کاری و برنامه ریزی  در  مسیر کاری و تجاری این شرکت ها به آنان مشاوره دادند.  سپس آقای دکتر فریدرونی به بررسی نقاط قوت و ضعف کارهای ایشان پرداختند .
در ادامه آقای دکتر فریدونی طی یک جلسه دو ساعته به مباحث آموزشی پیشرفته و تخصصی کارآفرینی برای عموم فناوران پرداختند و فن آوران شرکت کننده سوالات و نظرات خود را بیان نمودند.