خبر
نشست هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول با حضور جناب آقای دکتر فریدونی

 نشست  هفتگی هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول  در تاریخ سیزدهم  مرداد 98 درسالن  اجتماعات  مرکز رشد فناوری زیست پزشکی با حضور جناب آقای دکتر فریدونی ، آقای دکتر کاریاب ، کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

در این جلسه  آقای محسن حاتمی مدیرعامل شرکت یاس پردیس دارو و آقای علی عباسی مدیر عامل شرکت طب آزمای امید درباره روند پیشرفت کار خود پرداختند و مراحل کاری ، پیشرفت ها و مشکلات خود را بیان کردند و آقای دکتر فریدونی در مورد مسیر کاری و تجاری این شرکت ها به آنان مشاوره دادند.  سپس آقای دکتر فریدرونی به بررسی نقاط قوت و ضعف کارهای ایشان پرداختند و نقطه نظرات خود را به ادامه جلسات خصوصی با ایشان موکول نمودند.