خبر
نشست هم اندیشی فناوران با رویکرد نگاه اقتصادی به پروژه و محصول با حضور جناب آقای دکتر فریدونی

        این نشست پیرو جلسات هفتگی  در تاریخ ششم  مرداد 98 درسالن  اجتماعات  مرکز رشد فناوری زیست پزشکی با حضور جناب آقای دکتر فریدونی ، آقای دکتر کاریاب ، کارشناسان مرکز و مدیران وکارکنان شرکتها و هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد برگزارگردید.

در این جلسه آقای دکتر کاریاب مسیر تجاری سازی محصولات خود ( شرکت اطلس آب گسترسارینا) رابیان فرمودند. سپس آقای دکتر فریرونی به بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه پرداختند و نقطه نظرات خود را به ادامه جلسات خصوصی در محضر دکتر کاریاب موکول نمودند.لازم به ذکر است آقای دکتر فریدونی مدرس کار آفرینی و از کار آفرینان موفق در استان می باشند.