خبر
برگزاری چهل و سومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه

برگزاری چهل و سومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه

چهل و سومین  جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین" اولین جلسه آن در سال 1398" با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات مرکز رشد  برگزار شد.

  دراین جلسه که  در تاریخ 1398/2/29 با حضور اعضای  شورای مرکز رشد برگزار گردید،دو طرح ((ساخت ابامنت دندان )) و  (( فرمولاسیون داروی ضدچاقی )) توسط نماینده متقاضیان جهت اعضاء شورا ی رشد ارائه گردید .